×
 

Terugblik 2013

Maandag 4 februari 2013, ReeHorst te Ede

Bekijk hierboven de sfeerimpressie van de dag terug.

De dagpresentatie kunt u hier vinden. 

1. Burgers zijn (geen) klanten
Welke rol heeft de overheid in de nieuwe sociale dienst van de toekomst? Hoe ziet de sociale dienst van de toekomst er uit? Waar staan we nu? Welk dienstverleningsconcept hoort bij een terugtredende overheid? Wat los je op welke schaal op? Wat kun je efficiënter op grote schaal doen en wat beter op kleine schaal? Hoe kun je burgers het beste bedienen?

Marcel Bullinga, Futurist & Trendwatcher 
Klik hier om de presentatie van Marcel Bullinga nog eens rustig te bekijken. 

2. Breaking Down Barriers for Better Performance
Your city implemented Work First years ago, and reduced its caseload during good financial times.  Now, your city is facing lower funding during these recessionary times, while also taking responsibilities for more challenging populations.  Essentially, you have to do much more with much less, but how?  William Martin, President of Jericho Resources, Inc. and a former Deputy Director of Wisconsin Governor Tommy Thompson, has advised governments and private organizations across the United States and the Netherlands as well as in other areas of Europe and Israel.  During our conference, Mr. Martin will share proven strategies for moving beyond Work First and serving harder-to-employ during these uncertain economic times. During his keynote presentation he tells us more about the concrete way to:

    • stretch limited funding
    • engage other sectors in serving your customers
    • increase performance
    • focus on the economic opportunities of the future

William Martin, President of Jericho Resources, Inc.  
Klik hier om de presentatie van William Martin nog eens te bekijken.

3. Dienstverlener of handhaver?
In de praktijk is het lastig de juiste balans te vinden. Waar ben je als gemeente van, ben je dienstverlener of handhaver? Welke rol moet je wanneer aannemen? Twee zeer interessante voorbeelden uit het bedrijfsleven geven in 5-10 minuten weer waar zij voor staan. Ook wordt hen de vraag gesteld, als zij een sociale dienst mogen inrichten, hoe zou die er dan uitzien. Vervolgens kunnen enkele vragen gesteld worden en zal een manager van een sociale dienst zijn reactie geven op hun visie. 

Albert Martens, manager co-worker relations IKEA. Albert Martens komt vertellen hoe IKEA haar klanten bedient. IKEA kan niet zonder klanten, hoe meer klanten hoe beter. De sociale dienst streeft naar zo weinig mogelijk klanten, maar krijgt klanten omdat in de samenleving altijd een groep burgers hulp van de overheid nodig zal hebben. Voor gemeenten geldt eigenlijk het principe hoe minder klanten, hoe beter. Toch is het voor de sociale dienst uiterst belangrijk klantvriendelijk te zijn en burgers goed te bedienen en helpen. Anderzijds heeft de sociale dienst ook een sturende rol om burgers zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn en moet zij handhaven. Dit lijkt een tegenstrijdigheid, klantvriendelijk en tegelijkertijd handhaver zijn, maar is het niet. Toch worstelen veel gemeenten hiermee. IKEA is één van de betere dienstverleners in haar soort. Innovatief en betaalbaar, uitgaande van zelfredzaamheid van klanten. Naast klantvriendelijk en een dienstverlener moet ook IKEA handhaven. IKEA bepaalt wat klanten zelf moeten doen en waarbij ze hulp krijgen.

Kan je een parallel trekken tussen de aanpak van de sociale dienst en de aanpak van IKEA?  Hoe ver kan/moet je gaan in je dienstverlening als sociale dienst? Hoe zijn goede dienstverlening en duidelijke handhaving goed te combineren? We gaan deze grens ontdekken en misschien zelfs wel verleggen. 

& Reiner Brink, RCF Kenniscentrum Handhaving. Landelijk Kenniscentrum

4. De (regie)rol van gemeente is aan het veranderen
De trend voor gemeenten is steeds meer over te dragen aan lokale initiatieven. Het maatschappelijk middenveld wordt steeds belangrijker. Wat is de (regie)rol van de gemeente hierin? De rol van de gemeente wordt steeds meer faciliterend, ondersteunend en stimulerend. Wat pak je dus als gemeente nog wel aan en wat niet?

Frank Vijg, sectorhoofd Werk & Inkomen van de gemeente Eindhoven
Wilt u Poessie Mauw nog een keer terugzien? Klik hier

5. Vergt een veranderende oriëntatie ook een fundamenteel andere vorm van onze organisaties?
Tien jaar geleden waren onze sociale diensten rechtmatigheidsfabrieken, met werkprocessen die daarop perfect waren toegesneden. Die werkprocessen hebben we vaak nog steeds. De rechtmatigheid gelukkig ook. We moeten voldoen aan heel andere eisen: van de politiek, van de media en van onze klanten zelf. Die willen gezien worden als een autonoom mens, niet als een langs loketten wandelende bos deelproblemen. Organisaties die nieuwe uitdagingen beantwoorden met beproefde recepten, met dezelfde mensen en technieken. Vaak is dat verstandig, maar soms stelt een nieuwe tijd fundamenteel andere eisen. 

René Paas, voorzitter Divosa 
Klik hier om de presentatie van René Paas nog eens te bekijken. 

Voor wie? 
Klik hier om te zien wie op het congres aanwezig was!      

Hoe overleef ik als gemeente deze bezuinigingen, transities, de drie decentralisaties en kom ik als organisatie sterker uit de strijd? Dat stond centraal tijden de editie van Sociale Dienst van de Toekomst in 2013.