×
 

Sprekers

Gerrit Jan Schep
mojoimagealt-2547-alt

Gerrit Jan Schep is sinds 2001 directeur van Stimulansz. 
Verder is hij voorzitter van de Taskforce Integrale Vroeghulp en redacteur van Sprank. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies bij het Nibud. Sinds 2000 is Gerrit Jan freelance consultant en coach in internationale projecten voor VNG International. Gerrit Jan is getrouwd en vader van 2 volwassen kinderen.

Peter van Lieshout
mojoimagealt-2545-alt

Peter van Lieshout was tot april 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daar was hij onder meer eerstverantwoordelijke voor het recent gepubliceerde rapport Naar een lerende economie – investeren in het verdienvermogen van Nederland. Van Lieshout studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Utrecht en in Parijs, en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1989 in de sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1992 is hij part time hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit van Utrecht.

Eerder was hij onder meer directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en directeur-generaal bij de ministeries van VWS en SozaWe. Hij bekleedt een aantal bestuurlijke functies, waaronder die van voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie De Alliantie, voorzitter van de Raad van Toezicht  van zorginstelling Careyn en van voorzitter van het bestuur van de Qanu, de organisatie die visitaties van de Nederlandse universiteiten uitvoert.

René Paas
mojoimagealt-2546-alt

(1966) is sinds 2009 voorzitter van Divosa. In zijn vrije tijd houdt hij toezicht op een aantal non-profit instellingen.

René studeerde Nederlands recht en bestuurswetenschappen in Groningen.
Van 1992 tot 1996 werkte hij als organisatieadviseur bij BDO Management Consultants.
Van 1996 tot 2005 was hij wethouder van Groningen.
Van 2005 tot 2009 was Paas voorzitter van CNV Vakcentrale.
René Paas is getrouwd en vader van drie kinderen.

Wouter Hart
mojoimagealt-2541-alt

Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd.

Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Wouter vertelt aan de hand van alledaagse anekdotes in welke patronen we in veel organisaties terecht zijn gekomen. En hoe dat leidt tot veel bureaucratie en weinig klantgerichtheid. Daar tegenover laat hij zien hoe we door een andere bril naar organiseren kunnen kijken en hoe bepalend dat perspectief is voor wat we in organisaties doen. 

Sadik Harchaoui
mojoimagealt-2544-alt

Sadik Harchaoui is jurist en werkte als officier van justitie in Zwolle-Lelystad. Tussen 2003 en 2013 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van kennisinstituut Forum. Tussen 2005 en eind 2014 was hij tevens voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), een adviesorgaan van kabinet en Staten-Generaal over participatie en sociale stabiliteit. Hij vervulde vele toezichthoudende en bestuursfuncties zoals bij het Nederlands Rode Kruis en het Prins Claus Fonds. Thans is hij nog bestuurslid van onder andere het Nationaal Toneel en de NTR.

Sinds medio 2013 geeft hij leiding aan Stichting Society Impact en is hij mede directeur van het Centrum voor Sociaal Ondernemerschap bij de NSOB. De invalshoek van Sadik Harchaoui voor het werken aan maatschappelijke impact was en is een vitale democratische rechtstaat, sociale innovatie in het maatschappelijk middenveld en veerkracht van burgers, organisaties en samenleving.

Frits Spangenberg
mojoimagealt-2682-alt

Frits Spangenberg is oprichter van Motivaction International te Amsterdam. Dit bureau verricht al sinds 1984 innovatief opinie-, beleids- en marktonderzoek voor een breed scala van bedrijven, overheden en instellingen. In 1997 introduceerde Motivaction in Nederland het waarden- en leefstijlonderzoek Mentality. Als fullservice bureau voert Motivaction kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit en levert heldere en direct inzetbare antwoorden op actuele marketing- en managementvraagstukken.

Frits Spangenberg is sociaal wetenschapper en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Eind 2005 heeft hij zich teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van Motivaction om zich volledig bezig te kunnen houden met het adviseren van opdrachtgevers bij specifieke projecten en innovaties in het marktonderzoek. Ook geeft hij regelmatig lezingen, presentaties en workshops over toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving.

Frits Spangenberg is bestuurslid van WAPOR (World Association for Public Opinion Research) en president van ESOMAR (the World Association of Research Professionals). Daarnaast heeft hij zitting in een aantal besturen in de culturele sector (theater, opera, toneel, museum en een orkest).

Bas van der Veldt
mojoimagealt-2542-alt

Bas van der Veldt is Algemeen directeur (CEO) en tevens het boegbeeld van AFAS Software. Bas is op jonge leeftijd begonnen bij AFAS en tijdens zijn studie Bedrijfsinformatie Systemen aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij zich de ICT-wereld eigen gemaakt.

Begonnen als Productmanager heeft hij zich bij AFAS binnen no-time ontwikkeld tot Directeur Productdevelopment, waarbij hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van alle Profit-producten. Met ingang van 2008 is Bas CEO van AFAS en eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van AFAS. Bas is een veelgevraagd spreker en een echte ICT-kenner en staat altijd open voor vragen en suggesties.

Bas geeft regelmatig pittige presentaties waarbij hij de aanwezigen én zichzelf een spiegel voorhoudt. Met zijn scherpe spraak en zijn revolutionaire toekomstvisie weet hij menig heilig huisje omver te schoppen op gebied van ICT, Innovatie en Leiderschap.

Anne Mieke Zwaneveld
mojoimagealt-2665-alt

Mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld is sinds 1 maart 2010 de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en een aantal andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Rijnmondgebied.

Anne Mieke Zwaneveld (geboren 1962) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 1986).Na afronding van de raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) is zij in 1993 aan het werk gegaan als officier van justitie in Rotterdam. Vanaf 2004 was zij als officier van justitie verbonden aan het Landelijk Parket. Vanaf 2006 was zij werkzaam als vice-president in de sector strafrecht in de Rechtbank Rotterdam. Anne Mieke Zwaneveld is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. 

Als ombudsman wil Anne Mieke Zwaneveld een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van klachten over de overheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door bemiddeling en door te toetsen of de overheid zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen wil zij het vertrouwen in de overheid herstellen.

Jens Blom-Hansen
mojoimagealt-2615-alt

Jens Blom-Hansen is a professor of public administration at the Department of Political Science at Aarhus University in Denmark. Before joining the department he worked for six years as a civil servant for the Danish central government in Copenhagen in the Ministry of the Interior and the Finance Ministry. He specializes in intergovernmental relations and has written extensively on central-local government relations in Denmark and relations between the EU and its member states. He has studied the Danish municipal reform in 2007 in detail.