×
 

Programma

09.30

Ontvangst en registratie

10.00


Opening dagvoorzitter
Gerrit Jan Schep - directeur Stimulansz

10.10

De toekomst van het sociaal beleid
Peter van Lieshout - hoogleraar Theorie van de Zorg Faculteit der Sociale Wetenschappen
De ruimte groeit om het sociale beleid bij regio’s onder te brengen. Besturen is geen doel op zich. Goed bestuur is instrumenteel in het realiseren van maatschappelijk gewenste doelstellingen. Een dergelijk perspectief zou kunnen leiden tot substantieel andere bestuurslagen.

10.40De toekomstige rol van sociale diensten
René Paas - voorzitter Divosa
Nemen we in de toekomst afscheid van de sociale dienst in haar traditionele vorm?


11.00

Pauze

11.30


Innovatie en een veranderende manier van werken bij de overheid
Wouter Hart - initiatiefnemer en co-auteur 'Verdraaide Organisaties'
Legt uit hoe het kan dat het bij veel organisaties lijkt alsof het ‘systeem’ (lees: de regels en procedures) tot doel zijn verheven. Het ware doel, waarde toevoegen voor de klanten, komt daardoor in het gedrang. Hij deelt met u ook de oplossing: de denkrichting omdraaien, waardoor het vervullen van de klantwens weer centraal komt te staan.


12.00
Nieuwe financieringsvormen voor maatschappelijke vraagstukken
Sadik Harchaoui - directeur Society Impact
Vertelt u hoe Impact Investing (waaronder Social Impact Bonds) het mogelijk maakt om, in een tijd waarin de budgetten afnemen, extra te investeren in de aanpak van maatschappelijke problemen.

12.30

Lunchpauze

13.30


Anticiperen op een disruptieve samenleving
Frits Spangenberg -
 macro-socioloog en oprichter Motivaction
Veranderingen komen steeds sneller en veelal onverwacht. Regelgeving en handhaving lijken steeds vaker achterhoede gevechten te voeren. Welke motivaties, drijfveren en waarden typeren bijstandscliënten? Welke doelgroepen onderscheiden zich daarbinnen en hoe ontwikkelen deze zich naar verwachting in de toekomst en voor welke beïnvloedingstijlen zijn zij gevoelig?


14.10
Het kantoor van de toekomst
Bas van der Veldt - algemeen directeur AFAS
Alzijnde 1/3 robot, 1/3 mens en 1/3 alien en met een revolutionaire toekomstvisie, schets hij een beeld van de technologische ontwikkelingen, digitale trends en het kantoor van de toekomst.


14.40

Pauze

15.00

Heeft de gemeente straks nog een gezicht?
Anne Mieke Zwaneveld
- gemeentelijke ombudsman Rotterdam
Zij spreekt over het klantcontact nu en in de toekomst en het belang van een eenvoudige en begrijpelijke dienstverlening. Daarnaast gaat zij in op de handhaving van wetten en het opleggen van onevenredige sancties. 

15.30


Lessen vanuit de Deense decentralisaties en hervorming van het openbaar bestuur
Jens Blom-Hansen
professor of public administration at the Department of Political Science at Aarhus University in Denmark
De decentralisatie lopen in Denemarken zo’n acht jaar voor op Nederland. W
at hebben de nieuwe dienstverleningsmodellen de gemeenten daar gebracht en hoe kan Nederland leren van de ervaringen uit Denemarken? Deze inleiding wordt in het Engels verzorgd.

16.15 Borrel
17.00 Einde